Bekijk archivistische beschrijving

Archief BE/SAT/0105 - Amicitia (Archief van de Kring)
Inventaris (printversie)

Identificatie

Referentie code

BE/SAT/0105

Titel

Amicitia (Archief van de Kring)

Datum(s)

  • 1868 - 2008 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Archief

Omvang en medium

11 archiefdozen, 1 deel en 1 band

Context

Naam van de archiefvormer

Kring Amicitia (1868-heden)

Institutionele geschiedenis

Amicitia werd op 1 november 1868 opgericht door enkele rijke katholieke burgers uit Turnhout. Dit gebeurde na de oproep van Charles Woeste om in het land katholieke kringen te stichten, als tegengewicht voor de goed georganiseerde liberale verenigingen. Tot het begin van de 20ste eeuw was Amicitia belangrijk in het politieke leven van de stad, hoewel de officiële statuten tot 1906 politieke discussies op de vergaderingen verboden. Volgens de statuten moesten de leden katholiek zijn, zich eerbaar gedragen en culturele activiteiten aan de leden bieden in een geest van “christelijke eendracht en broederlijkheid”. Een belangrijk element van de politieke activiteit was het tijdschrift “De Kempenaer”, uitgegeven door Joseph Splichal.
Vanaf zijn oprichting was Amicitia ook actief op sociaal vlak. De afdeling “Armbus” zamelde gelden in voor minderbedeelden en men verdeelde o.a. soep en steenkolen.
Tot aan de Eerste Wereldoorlog was Amicitia een “herenclub” waarvan de leden elkaar bijna dagelijks ontmoetten in het clublokaal. Men organiseerde er concerten, diners, biljartwedstrijden en voordrachten. Het clublokaal was aanvankelijk gevestigd in “Café Suisse” op de Grote Markt, later in een huis vooraan in de Gasthuisstraat. Vanaf 1914 beschikt de Kring over een eigen feestzaal achter “Hotel de l’Empereur” op de Grote Markt. Na de Eerste Wereldoorlog groeide de Kring uit tot een vereniging met een familiaal karakter. Het accent verschoof naar het organiseren van concerten, diners en toneel-opvoeringen. Amicitia had een eigen toneelafdeling.
In 1971 vond er een brand plaats in de feestzaal, waarna alle activiteiten een tijdlang werden gestaakt. De zaal werd verkocht in 1976. In 1986 werd het pand “De Nieuwe Buiten” aan de Merodelei aangekocht en verbouwd. Het bleef eigendom van de Kring tot 1996.

Archiefbewaarplaats

Geschiedenis van het archief

Het archief werd vóór de schenking geordend, genummerd en opgelijst door Mia Van Schoubroek-Van Dooren, secretaris van de Kring.

Directe bron van verwerving of overbrenging

Op 26 februari 2011 geschonken door de Kring Amicitia vzw, aan de hand van een verklaring van schenking.
Op 24 augustus 2016 werden inventarisnummers 061 en 062 geschonken door Jacqueline Boone, weduwe Francois Boone, via de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria.

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Waardering, vernietiging en selectie

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

De documenten die persoonsinformatie bevatten en die nog niet ouder zijn dan 30 jaar zijn enkel raadpleegbaar met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de Kring Amicitia.

Voorwaarden voor reproductie

Taal van het materiaal

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblijfplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Verwante beschrijvingseenheden

Zie de wetenschappelijke bibliotheek voor de publicaties "Katholieke Kring Amicitia 1868-1968" en "Amicitia Turnhout. Historisch Overzicht. 1868-1993" en voor de periodieken "Amicitia Contact" (1985/86 - 1994/95) en "Amicitia Info" (1999-2004)

Aantekeningen

Trefwoorden

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Beschrijvingsbeheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

maart 2011: inventarisatie door Bart Sas

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Accession area

Handelingen