Onderwerpen - Collectie

Charters

De charters zijn afkomstig uit het archief van de Schepenbank van Turnhout en uit het archief van het kapittel van de Sint-Pieterskerk van Turnhout.

Referentie code

BE/SAT/0006

Datum(s)

  • 1261-1498 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Archiefbewaarplaats

De Koeiketel in de Warandestraat in Turnhout en zijn eigenaars (Archief betreffende)

Referentie code

BE/SAT/0056

Datum(s)

  • 1849-1968 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Archiefbewaarplaats

Documentatie en klein drukwerk betreffende Turnhout en de Antwerpse Kempen

Bevat klein drukwerk (eenbladig drukwerk, brochures, folders), affiches, krantenknipsels, stickers, postzegels, fotokopieën van archiefdocumenten en in sommige gevallen originele archiefdocumenten betreffende Turnhout en de Antwerpse Kempen. Helaa...

Referentie code

BE/SAT/0182

Datum(s)

  • 1822-2011 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Archiefbewaarplaats

Geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, menu's en briefhoofden

Het gaat om geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen en menukaarten bij feesten alsook briefhoofden. De items zijn zowel afkomstig van Molse bedrijven, organisaties als van privé-personen.

Referentie code

BE/GAM/0063

Datum(s)

  • 1925 - 2000 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Archiefbewaarplaats

Gemeenten (Collectie documentatie betreffende (Kempense))

Bevat notities van archivaris Jozef Jansen, archiefstukken, drukwerk, foto’s en knipsels over Kempense en een aantal niet-Kempense gemeenten in de provincie Antwerpen

Referentie code

BE/SAT/0146

Datum(s)

  • 1717-2010 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Archiefbewaarplaats

Kempische Personalia (Documentatiemappen betreffende)

De mappen bevatten beknopte biografische notities van Janssen, krantenartikels, klein drukwerk, doodsbrieven en bidprentjes en in sommige gevallen ook archiefstukken, o.a. briefwisseling tussen Janssen en de betrokkene. De inhoud kan per map sterk...

Referentie code

BE/SAT/0145

Datum(s)

  • 18e eeuw-2000 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Archiefbewaarplaats

Resultaten 1 tot 6 van 6